Tillgänglighet

Vi gör allt för att säkerställa att vår nya hemsida är så tillgänglig som möjligt för alla våra kunder, inklusive de som är blinda eller synskadade och använder skärmläsningsprogram.

Den här webbplatsen har utvecklats för att uppfylla rekommendationerna för nivå två av W3C:s riktlinjer för webbinnehåll, och några av kriterierna från nivå tre.

Som en del av designsprocessen för flybmi.com har vi:

  • Sett till att navigeringen för hela webbplatsen fungerar på ett konsekvent sätt
  • Aldrig färg som det enda sättet att förmedla information
  • Ett standardtextsnitt som är enkelt för alla att läsa
  • I de flesta fall kan storleken på teckensnittet justeras enligt användarnas behov, med hjälp av alternativen för standardwebbläsaren och operativsystemet.

Mer information finns på W3C:s webbsida