Integritetspolicy

Meddelande om kundintegritet

All personlig information som innehas av flybmi i Storbritannien regleras av allmänna dataskyddsförordningen. Eventuella ändringar av denna sekretesspolicy uppdateras på den här sidan.


Personlig information

Enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) definieras personuppgifter som:

"all information om en identifierad eller identifierbar fysisk person ("registrerad"). En identifierbar fysisk person är en som kan identifieras direkt eller indirekt, särskilt med hänvisning till en identifierare, såsom ett namn, ett identifikationsnummer, platsdata, en onlineidentifierare eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identiteten hos den fysiska personen".


Hur vi använder din information

Detta sekretessmeddelande anger hur vi samlar in och använder dina personuppgifter för att:

 • Slutföra researrangemang och andra begärda tjänster

 • Hantera flightens boardingprocess och anslutningar

 • För att du ska känna dig trygg när du flyger med oss och för att vissa lagar och föreskrifter ska kunna uppfyllas

 • Utföra analyser och marknadsundersökning

 • Förbättra våra webbplatser, produkter och tjänster

 • För direkt marknadsföring till de som väljer att erhålla marknadsföringskommunikation


Ger ni ut mina personuppgifter till andra?

Vi kan komma att vidarebefordra dina personuppgifter till de tredjepartsleverantörer som beskrivs här:

 • Tull- och invandringsmyndigheter i land eller länder i din resplan, eller som ditt flyg kan komma att flyga över

 • Flygbolag och andra tjänsteleverantörer som behövs för att leverera de tjänster du har bokat. Dessa flygbolag och andra tjänsteleverantörer kommer att identifieras när du bokar.

 • Om du registrerat dig för ett lojalitetsprogram eller har en reseprofil hos oss, så att vi kan tilldela förmånerna med dessa program.

 • Kreditkortsföretag och leverantörer av bedrägeribekämpningstjänster för att behandla betalningar.

 • Som svar på en giltig, rättslig begäran från myndigheter och brottsbekämpande myndigheter som tull- och invandringsmyndigheter.

 • Tredje part, som polis och tillsynsmyndigheter, för att skydda våra rättigheter, egendom eller säkerheten för våra kunder, personal och tillgångar.

Alla tredje parter som vi kan dela dina uppgifter med är skyldiga att bevara dina uppgifter på säkert sätt, och endast använda dem för att uppfylla dina reseavtal. När de inte längre behöver dina uppgifter för att uppfylla den här tjänsten kommer de att göra sig av med uppgifterna i enlighet med våra rutiner eller enligt lagstadgade förfaranden. Om vi önskar vidarebefordra känsliga personuppgifter till en tredje part gör vi endast det efter vi har erhållit ditt samtycke, såvida vi inte är lagligen skyldiga att agera på annat vis.


Hur använder ni personuppgifterna?

Vi kommer att behandla (samla, lagra och använda) den information du tillhandahåller på ett sätt som är förenligt med EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Vi kommer sträva efter att dina uppgifter är korrekta och uppdaterade, och att inte behålla dem längre än vad som behövs. Vi är skyldiga att behålla information i enlighet med lagen, såsom information som behövs för tull- och säkerhetsändamål. Hur länge vissa typer av personuppgifter ska behållas kan också regleras av specifika branschkrav och överenskomna rutiner.


Kan jag ta reda på vilka personuppgifter ni lagrar om mig?

På din begäran kan vi bekräfta vilken information vi har om dig och hur den behandlas. Du kan begära följande information:

 • Identitet och kontaktuppgifter för den person eller organisation som har bestämt hur och varför din data behandlas.

 • Syftet med bearbetningen samt den rättsliga grunden för bearbetning.

 • Om bearbetningen är baserad på legitima intressen hos oss eller en tredje part, ges information om dessa intressen.

 • De kategorier av personuppgifterna som samlas in, lagras och behandlas.

 • Mottagare eller mottagare-kategorier som uppgifterna kommer att meddelas till.

 • Om vi avser att överföra personuppgifter till ett tredjeland eller en internationell organisation, ges information om hur vi säkerställer att detta sker på säkert vis. EU har godkänt att skicka personuppgifter till vissa länder eftersom de uppfyller en minimumstandard för dataskydd. I andra fall kommer vi att se till att det finns särskilda åtgärder för att säkerställa din information.

 • Hur länge data lagras.

 • Detaljer om dina rättigheter att korrigera, radera, begränsa eller protestera sådan bearbetning.

 • Information om din rätt att återkalla samtycke när som helst.

 • Hur man gör ett klagomål hos en tillsynsmyndighet.

 • Huruvida tillhandahållandet av personuppgifter är ett lagstadgat eller avtalsmässigt krav eller ett krav som är nödvändigt för att ingå ett kontrakt, samt om du är skyldig att lämna personuppgifter och eventuella konsekvenser av att inte lämna sådana uppgifter.

 • Källan till personuppgifterna om de inte samlades in direkt från dig.

 • Eventuella detaljer och information om automatiserat beslutsfattande, såsom profilering, och eventuell meningsfull information om dess logik, samt betydelsen och de förväntade konsekvenserna av sådan bearbetning.


Vilka ID-former behöver jag tillhandahålla för att få tillgång till detta?

Du kommer att behöva ge oss tillräcklig information för att vi på korrekt sätt ska kunna identifiera dig.


Kontaktuppgifter för dataskyddsansvarig:

Kontaktnamn:Dataskyddsansvarig
E-post:[email protected]
Adress:Cirrus Building
9 Marchburn Drive
Paisley PA3 2SJ
PA3 2SJ


Säkerhet

För att säkerställa de högsta säkerhetsstandarderna, krypterar flybmi:s bokningssystem informationen med industristandarden SSL (Secure Sockets Layer Protocol). Följaktligen kan bokningar endast göras av kunder som använder Mozilla Firefox 1 och senare, Internet Explorer 5.5 och senare eller någon annan webbläsare som stöder SSL. Användningen av SSL gör att all personlig information, till exempel ditt kreditkortsnummer, kan krypteras då den överförs från din dator till bokningssystemet som används av flybmi. När den har mottagits avkrypteras informationen och behandlas på samma sätt som en kreditkortstransaktion placerad via telefon. Ditt kreditkortsnummer lagras inte på vår hemsida eller i vår webbdatabas - den skickas direkt tillbaka till våra säkra servrar, där den bara existerar som en del av registreringen av din transaktion.

All information om bokningsprofilen på vår hemsida hålls på en säker server. När ditt PIN-nummer har angetts krypteras alla data, och det är då inte möjligt för en obehörig användare att komma åt. De flesta webbläsare meddelar dig när du har etablerat en säker anslutning. Om du inte är säker på detta, läs hjälpavsnittet i din webbläsare. Om din webbläsare inte stöder SSL rekommenderar flybmi att du uppdaterar till den senaste versionen.


Direktmarknadsföring och specialerbjudanden

På olika sidor på vår webbplats erbjuder vi dig möjlighet att få information om produkter, kampanjer och specialerbjudanden som vi tror kan vara av intresse för dig. Information som tillhandahålls lagras säkert i vårt nätverk och används främst för att skicka specialerbjudanden, nyheter och kampanjer direkt till dig. Vi tillåter dig också att ange specificerad personlig information, inklusive ditt namn, adress, osv. Denna specifika information används för att förbättra den servicenivå och funktionalitet som finns tillgänglig online. Denna information kan delas med företag inom British Midland Regional Ltd eller med utvalda marknadsundersökningsföretag som utför undersökningar på uppdrag av British Midland Regional Ltd.

Om du har registrerat dig för marknadsföringskommunikation online kommer vi att kommunicera med dig som en registrerad kund.

Du kan ändra dina personliga uppgifter eller avregistrera dig från vår mejllista genom att kontakta webbplatsadministrationen på flybmi: Aberdeen Airport, Wellshead Drive, Dyce, Aberdeen AB21 7EU.


Länkar till andra webbplatser

För din bekvämlighet och för din information erbjuder flybmi:s webbplats länkar till andra webbplatser. flybmi vill göra dig medveten om att dessa webbplatser kan ha olika säkerhets- och sekretesspolicyer, som vi inte har kontroll över. Vi ansvarar inte för information som lämnas till dessa webbplatser.


Användning av cookies (kakor)

En cookie är en liten körbar fil eller txt-fil som lagras på din dator eller mobilenhet. Den genereras av en webbserver och placeras på din enhet för framtida åtkomst.

Vissa flybmi-aktiviteter som reklam och marknadsundersökningar tillämpar användning av cookies. Detta innebär att flybmi kan sammanställa statistik om användare, informationsförfrågningar, trafikmönster och annan relaterad webbplatsinformation till tillförlitliga tredje parter. Flybmi kommer emellertid inte lämna ut någon personidentifierande information till tredje part.


Tull- och invandringsmyndigheterna

flybmi och andra flygbolag är skyldiga, enligt nya lagar i USA och andra länder, att ge gränskontrollmyndigheter tillgång till personuppgifter. Följaktligen kan all information vi innehar om dig och dina researrangemang meddelas till tull-, invandrings- och brottsbekämpande myndigheter i länderna i din resplan.

Dessutom kräver nya lagar i USA och andra länder att flybmi och andra flygbolag samlar in s.k. avancerade passageraruppgifter, "Advance Passenger Information" (pass och tillhörande information), för alla passagerare innan de reser till eller från dessa länder. flybmi är skyldiga att lämna denna information till relevanta tull- och invandringsmyndigheter.


Upphovsrätt

Upphovsrättsmaterial visas på webbplatsen som är vår eller vår licensgivares egendom. Kopiera inte något på webbplatsen utan vårt mailade eller skriftliga samtycke. Med undantag för vad som uttryckligen anges på denna webbplats ger vi inte tillstånd att publicera, ändra, överföra eller på annat sätt kopiera material från webbplatsen, men du kan ladda ner information från webbplatsen för din egen personliga användning. Om inget annat uttryckligen är tillåtet enligt upphovsrättslagstiftningen tillåts ingen kopiering, omdistribuering, återutsändning, publicering eller kommersiellt utnyttjande av det nedladdade materialet utan vårt och upphovsrättsinnehavarens uttryckliga tillstånd. Alla flybmi-logotyper på denna sida är våra varumärken. Du får inte använda dem utan vårt tillstånd.


Kundundersökning

Vi kan komma att vidarebefordra dina uppgifter till utsedda marknadsundersökningsföretag, enbart för att utföra analyser på uppdrag av flybmi. Denna typ av undersökningar är avsedd att hjälpa oss att förbättra den service vi erbjuder våra kunder. Ingen personlig information kommer att användas för marknadsföring.


Flygbolag som är förbjudna inom EU

Europeiska kommissionen har tagit fram en förteckning över lufttrafikföretag som är föremål för ett driftsförbud inom Europeiska unionen, och alla lufttrafikföretag som är verksamma inom Europeiska unionen måste upplysa passagerarna om listan via deras webbplatser. I överensstämmelse med denna formalitet återfinns nuvarande lista och ytterligare relaterad information på Europeiska kommissionens webbplats. Vi vill försäkra våra passagerare om att publicering av denna lista helt enkelt är en formalitet, och att transportavtal som du ingår aldrig kommer involvera ett flyg med en transportör från förbudslistan.