Flyglast

Flyglast kan transporteras på vissa rutter inom vårt nätverk. Vi har godkännande för att transportera farligt gods inom de gränser som anges i IATA:s regler om farliga gods för passagerarflygplan.

Vi kan inte transportera levande djur som last, då lastutrymmet på vissa flygplan inom flottan är olämpligt för detta ändamål.

Tillgängliga rutter

  • Aberdeen till Esbjerg / Esbjerg till Aberdeen
  • Aberdeen till Oslo / Oslo till Aberdeen
  • East Midlands till Bryssel / Bryssel till East Midlands
  • Newcastle till Stavanger / Stavanger till Newcastle
  • Fler rutter öppnar snart.

Bokningar och priser

För att göra en bokning, fråga om fraktpriser eller för allmänna frågor angående frakt, vänligen kontakta -

Från Storbritannien/Graz - [email protected]

Från Skandinavien - [email protected]