Löneskillnader mellan könen

Det här är flybmi:s första rapport om löneskillnader mellan könen, baserat på de nya brittiska kraven gällande rapportering om löneskillnader mellan könen för företag som sysselsätter mer än 250 anställda.

Löneskillnaden mellan könen inom flybmi påverkas betydligt av lönerna och könsprofilen hos våra pilot- och ingenjörsgrupper, som utgör 57 procent av våra anställda.

I likhet med resten av flygindustrin är våra piloter och ingenjörer övervägande män och deras löner är höga i förhållande till andra flybmi-anställda.

Detta ökar löneskillnaderna mellan könen hos flybmi.

GRUNDLÖN OCH RÖRLIGA LÖNENIVÅER FÖR VÅRA KVINNLIGA PILOTER, KABINBESÄTTNING OCH INGENJÖRER ÄR
100 %
Uppgifternas korrekthet bekräftas av Peter Simpson, verkställande direktör - 29 mars 2018
Noteringar:
  • Lönestatistik för flybmi-anställda för löneperioden inklusive 5 april 2017 enligt de brittiska reglerna.
  • Löneberäkningar baseras på FTE-justerad totallön som betalades ut i april 2017, och inkluderar grundlön, ersättningar och branschnettolön av löneavgiftsbelopp som enskilda anställda kan välja genom flybmi:s lönesystem, såsom individuella pensionsavgifter.
  • Löneberäkningar utesluter övertidsbetalningar och eventuella förmåner.