Notis om dine rettigheter

Regulering 2612004, regler om kompenasjon og assistanse ved nektet ombordstigning og kanselleringer eller omfattende forsinkelser for fly.

Regler om kompenasjon og assistanse ved nektet ombordstigning og kanselleringer eller omfattende forsinkelser for fly. Denne notisen inneholder viktig informasjon om dine rettigheter, etablert av den europeiske forskriften (EC) nr. 261/2004, og gjelder for deg dersom:

 • Du har en bekreftet reservasjon på et fly driftet av British Midland Regional Ltd (i det følgende flybmi) kjøpt til en billettpris tilgjengelig direkte eller indirekte for den generelle allmennheten; eller
 • Flyet ditt har avgang fra en flyplass som ligger innenfor et medlemsland hvor traktaten gjelder; eller
 • Flyet ditt har avgang fra en flyplass som ligger i et tredje land i forhold til flyplassen, innenfor et medlemsland hvor traktaten gjelder, med mindre du mottar goder eller kompensasjon og fikk assistanse i dette tredje landet;

I alle tilfelle, (med unntak av tilfellet hvor flyet ditt har blitt kansellert) du har tilkjennegitt deg i innsjekkingsskranken eller gaten, med en bekreftet reservasjon, før tidsfristen for innsjekking eller boarding har utløpt for flyvningen, som angitt i våre vilkår og betingelser og forskrifter for luftfartsselskaper. Overholdelse av denne reguleringen er underlagt gransking av utpekte organer i hvert EC-land. Skulle du ønske detaljer fra den gjeldende enheten, er nedskreven informasjon tilgjengelig på forespørsel via bakkemannskapet vårt.


Nektet ombordstigning

Hvis det lite tenkelige scenariet hvor flybmi forventer å måtte nekte ombordstigning på et fly oppstår, skal de først be frivillige om å oppgi sine reserverte sitteplasser i bytte mot fordeler tilbudt av flybmi. Hvis der er for få frivillige, vil flybmi nekte ombordstigning for passasjerer mot deres vilje, og passasjerene vil ha være berettiget til rettighetene som er beskrevet nedenfor. Vilkårene her gjelder ikke for de passasjerer som har blitt nektet ombordstigning av andre årsaker enn at flyet er overbooket.


Forsinkelser

Når flybmi har rimelig grunn til å anta at et fly vil bli forsinket i henhold til planlagt avreisetid i to timer eller mer ved flyvninger på 1500 km eller mindre, i tre timer eller mer ved alle intra-Community-flyvninger på mer enn 1500 km, og for alle andre flyvninger mellom 1500 km og 3500 km eller for fire timer eller mer for flyvninger på mer enn 3500 km, kan du være berettiget til rettighetene som angis i del 5(a) og (d). Hvis flyet ditt er minst fem timer forsinket, vil du være berettiget til tilbakebetaling for denne flyreisen dersom du skulle velge ikke å fly, som angitt i del 4(a) og (b). Hvis flyet ditt blir forsinket til dagen etter opprinnelig avreisetid, blir du tildelt rettighetene omtalt under del 5 (b) og (d). Hvis flyet ditt er forsinket med mer enn tre timer fra planlagt avreisetid, vil du bli berettighet til rettighetene omtalt i del 3, med unntak av der hvor forsinkelsen er forårsaket av uvanlige omstendigheter som ikke kunne vært unngått selv hvis alle rimelige tiltak hadde blitt iverksatt, inkludert men ikke begrenset til flykontrolltjeneste, værforhold, borgerarrest, terrorvarsler og sikkerhetsvarsler, streiker og uventede mangler som angår flysikkerheten.


Kanselleringer av fly

Hvis flyet ditt er kansellert eller forsinket i mer enn tre timer ved ankomst, kan du være berettighet til rettighetene omtalt i del 3,4 og 5 slik du ser under, UNNTATT når:

 • Du har fått beskjed om kanselleringen minst to uker før den planlagte avreisetiden; eller
 • Du har fått informasjon om kanselleringen mellom to uker og sju dager før den planlagte avreisetiden og får tilbud om omruting, slik at du kan reise maksimum to timer før planlagt avreisetid, og ankomme den endelige destinasjonen under fire timer etter planlagt ankomsttid; eller
 • Du har fått informasjon om kanselleringen mindre enn sju dager før den planlagte avreisetiden og får tilbud om omruting, slik at du kan reise maksimum én time før planlagt avreisetid, og ankomme den endelige destinasjonen under to timer etter planlagt ankomsttid; eller
 • flybmi kan bevise at kanselleringen/forsinkelsen er forårsaket av uvanlige omstendigheter som ikke kunne vært unngått selv hvis alle rimelige tiltak hadde blitt iverksatt, inkludert men ikke begrenset til flykontrolltjeneste, værforhold, borgerarrest, terrorvarsler og sikkerhetsvarsler, streiker og uventede mangler som angår flysikkerheten.

Rett til kompensasjon

Hvis du ufrivillig nektes ombordstigning eller hvis flyet ditt blir kansellert (gitt at et av unntakene angitt ovenfor ikke er gjeldende), skal du motta kompensasjon som beløper seg til følgende:

 • 250 EUR for alle flyvninger på 1500 km eller mindre;
 • 400 EUR for alle intra-Community-flyvninger på mer enn 1500 km, og alle andre flyvninger på mellom 1500 og 3500 km;
 • 600 EUR for alle flyvninger på 3500 km eller mer.

Hvis flybmi kan tilby deg omruting på et alternativt fly til din endelige destinasjon, og ankomsttiden ikke overstiger den planlagte ankomsttiden for den opprinnelig reserverte flyvningen, vil flybmi redusere kompensasjonssummen angitt ovenfor med 50 %. Distanser måles opp ved bruk av storsirkel-metoden.

 • Med to timer for alle flyvninger på 1500 km eller mindre; eller
 • Med tre timer for alle intra-Community-flyvninger på mer enn 1500 km, og alle andre flyvninger på mellom 1500 og 3500 km; eller
 • Med fire timer, for alle flyvninger på 3500 km eller mer.


Rett til tilbakebetaling eller omruting

Hvis du nektes ombordstigning (frivillig eller ufrivillig) eller flyet ditt blir kansellert, er du i tillegg berettighet til å velge mellom:

 • (a) tilbakebetaling slik det beskrives i Artikkel 7(3) i forskriften (EC) 261/2004 for etappen eller etappene av reisen som ikke er utført; eller
 • (b) tilbakebetaling slik det beskrives i Artikkel 7(3) i forskriften (EC) 261/2004 for etappen eller etappene av reisen som allerede er utført dersom flyreisen ikke lenger tjener noe formål i forbindelse med dine opprinnelige reiseplaner, i tillegg til, hvis relevant, en returbillett til det første avreisepunktet, ved første anledning; eller
 • (c) tilbud om omruting til din endelige destinasjon ved første anledning; eller
 • (c) tilbud om omruting til din endelige destinasjon ved et senere tidspunkt som passer for deg, gitt at det er tilgjengelige sitteplasser.

Hvis flyet ditt er forsinket med minst fem timer eller du velger ikke å reise, er du berettiget til å motta tilbakebetaling slik det beskrives i punkt (a) og (b) ovenfor.


Rett til omsorg

Hvis du blir nektet ombordstigning mot din vilje, vil flybmi tilby deg:

 • (a) mat og forfriskninger i tråd med ventetiden;
 • (b) innlosjering på hotell når det er behov for opphold i én eller flere netter;
 • (c) transport mellom flyplassen og der du er innlosjert (hotell eller annet)
 • (d) to telefonsamtaler, teleks- eller faksmeldinger, eller e-postmeldinger.

Hvis flyet ditt er forsinket som angitt under «Forsinkede flyvninger» ovenfor, eller kansellert uten forvarsel til deg før du ankommer flyplassen for avreise, vil flybmi tilby deg det som nevnes i a) og d) ovenfor. Hvis den nye avgangstiden er forventet som følge av forsinkelsen eller omrutingen du blir tilbudt legges til dagen etter den opprinnelige reisetiden eller senere, vil vi også tilby deg b) og c) ovenfor. Hvis det lite tenkelige scenariet hvor flybmi ikke har anledning til å arrangere omsorg slik det er angitt i dette avsnittet, oppstår, vil flybmi tilbakebetale deg for forventede utgifter ved fremlegging av skriftlig søknad til: flybmi Customer Contact Centre, Pegasus Business Park, East Midlands Airport, Castle Donington, DE74 2TU, United Kingdom.

Hvis du fremdeles skulle være misfornøyd med den endelige beslutningen tatt av vårt kundeserviceteam, kan du ta kontakt med CAA og deres Passenger Advice and Complaints Team (PACT) Følg denne lenken: http://www.caa.co.uk/passengers

En nettbasert plattform for tvistløsninger driftet av EU-kommisjonen er nå tilgjengelig for å lette tilgangen til alternativ konfliktløsning (ADR) ved klager. Vennligst følg lenken: http://ec.europa.eu/odr

Vær oppmerksom på at flybmi ikke er pålagt å tilby, og abonnerer ikke på, et ADR-system. Derfor vil verken ODR-plattformen eller noen godkjente ADR-tilbydere kunne registrere din klage.