Tilgjengelighet

Vi gjør vårt ytterste for å sikre at vårt nye nettsted skal være så tilgjengelig som mulig for alle våre kunder, inkludert de som er blinde eller har delvis nedsatt syn og benytter seg av skjermlesere.

Dette nettstedet har blitt utviklet for å oppfylle Nivå 3-anbefalinger fra W3C-retningslinjer for tilgjengelig webinnhold, og noen av kriteriene fra Nivå 3.

Som ledd i designprosessen for flybmi.com har vi:

  • Sørget for at navigasjon på nettstedet fungerer på en konsistent måte
  • Aldri brukt farge som eneste måte å fremheve informasjon på
  • Brukt en standard skrifttype for å gjøre det enkelt for alle å lese
  • I de fleste tilfeller, kan størrelsen på skriften justeres i tråd med brukernes behov, ved bruk av standard alternativ for nettleser og operativsystem.

Du finner mer informasjon på W3C sitt nettsted