Personvernpolicy

Personvernmelding for kunder

Alle persondata som lagres av flybmi i Storbritannia, er regulert av Personvernforordningen. Alle endringer i denne personvernpolicyen vil bli oppdatert på denne siden.


Persondata

Under EU’s Personvernforordning (GDPR) er persondata definert som følger:

«all informasjon tilknyttet en identifisert eller identifiserbar fysisk person («den opplysningen gjelder»); en identifiserbar fysisk person er en som kan identifiseres, direkte eller indirekte, særlig ved referanse til en identifikator som et navn, et ID-nummer, lokasjonsdata, en identifikator på nettet, eller til én eller flere faktorer tilknyttet den fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sosiale identiteten til denne fysiske personen».


Hvordan vi bruker din informasjon

Denne personvernmeldingen forteller deg hvordan vi samler inn og bruker dine persondata til:

 • Fullføring av reisereservasjoner og andre forespurte tjenester

 • Administrering av ombordstigningsprosessen og forbindelser

 • Å sørge for at du er trygg når du reiser med oss samt å imøtegå bestemte lovbestemte og regulerende krav.

 • Å gjennomføre analyse og markedsundersøkelser

 • Forbedring av våre nettsteder, produkter og tjenester

 • Direkte markedsføring til deg hvis du takker ja til å motta markedskommunikasjon


Vil vi dele dine persondata med noen andre?

Vi kan sende dine persondata til tredjeparts tjenestetilbydere beskrevet her:

 • Toll- og immigrasjonsmyndigheter i alle land tilknyttet din reiserute eller som flyet ditt passerer over

 • Flyselskap og andre tjenestetilbydere, der det er påkrevd for å kunne levere tjenester du har forespurt. Disse flyselskapene og andre tjenestetilbyderne vil bli identifisert når du utfører en reservasjon.

 • Hvis du er medlem i et fordelsprogram eller har en reiseprofil hos oss, slik at vi kan administrere fortrinnene for disse programmene.

 • Kredittkortselskaper og tjenesteleverandører for bekjempelse av svindel, for å kunne behandle betalingstransaksjoner.

 • Som respons til en gyldig, juridisk forespørsel fra regjering og politimyndigheter som toll- og immigrasjonsmyndigheter.

 • Tredjeparter, som eksempelvis politiet og regulerende myndigheter, for å beskytte våre rettigheter, vår eiendom, eller tryggheten til våre kunder samt personale og aktivaer.

Alle tredjeparter som vi kan dele dine data med, er pålagt å oppbevare din informasjon på en sikker måte, og å bruke informasjonen utelukkende til å få gjennomført dine reisereservasjoner. Når de ikke lenger trenger dataene dine for å kunne fullføre tjenesten, vil de avhende detaljene i tråd med våre prosedyrer eller i henhold til lovfestede prosedyrer. Hvis vi ønsker å videresende dine sensitive persondata til en tredjepart, vil vi kun gjøre dette så sant vi har mottatt ditt samtykke, med mindre vi er juridisk pålagt å gjøre det i alle tilfelle.


Hvordan bruker vi persondataene?

Vi behandler (henter inn, lagrer og bruker) informasjonen du oppgir på en måte som er i tråd med Personvernforordningen. Vi vil bestrebe oss på å holde din informasjon presis og oppdatert, og vi lagrer den ikke lenger enn nødvendig. Vi er pålagt å holde tilbake informasjon i tråd med lovverket, som for eksempel informasjon som trengs i forbindelse med toll og sikkerhet. Hvor lenge bestemte former for persondata skal oppbevares, kan også være styrt av bestemte krav tilknyttet ulike forretningssektorer og avtalt praksis.


Kan du finne ut hvilke persondata vi lagrer om deg?

På forespørsel kan vi bekrefte hva slags informasjon vi lagrer om deg og hvordan denne behandles. Du kan etterspør følgende informasjon:

 • Identitet og kontaktdetaljene for personen eller organisasjonen som har bestemt hvordan og hvorfor dataene dine skal behandles.

 • Formålet med behandlingen samt det rettsgrunnlaget for behandlingen.

 • Dersom behandlingen er basert på de rettmessige interessene vi eller en tredjepart har, informasjon om disse interessene.

 • Kategoriene av persondata som er hentet inn, lagret og behandlet.

 • Mottaker(e) eller kategorier av mottakere som dataene er / vil bli lagt frem for.

 • Hvis vi tenker å overføre persondataene til et tredje land eller en internasjonal organisasjon, informasjon om hvordan vi sørger for at dette gjøres på en sikker måte. EU har godkjent sending av persondata til noen land siden disse møter en minimumstandard for databeskyttelse. I andre tilfeller vil vi sikre at der er bestemte forholdsregler iverksatt for å verne om din informasjon.

 • Hvor lenge dataene lagres.

 • Informasjon om dine rettigheter til å rette opp i, slette, begrense eller nekte slik databehandling.

 • Informasjon om din rett til å trekke tilbake samtykke når som helst.

 • Hvordan fremføre en klage overfor tilsynsmyndigheten.

 • Hvorvidt bestemmelsen for persondata er et lovfestet eller kontraktsmessig krav, eller et krav som er nødvendig for å inngå en kontrakt, såvel som hvorvidt du er forpliktet til å oppgi persondataene og de mulige konsekvensene av å ikke oppgi slike data.

 • Kilden til persondataene hvis de ikke ble hentet direkte fra deg.

 • Alle detaljer og all informasjon i automatisert beslutningstaking, som profilering og all meningsbærende informasjon om logikken involvert, samt betydningen og forventede konsekvenser av slik behandling.


Hvilke former for identifikasjon trenger jeg å vise til for å få tilgang til dette?

Du er pålagt å vise til tilstrekkelig med informasjon slik at vi kan identifisere deg på en adekvat måte.


Kontaktinformasjon for sikkerhetsansvarlig:

Kontaktnavn:Sikkerhetsansvarlig
E-post:[email protected]
Adresse:Cirrus Building
9 Marchburn Drive
Paisley PA3 2SJ
PA3 2SJ


Sikkerhet

For å sikre den høyeste grad av sikkerhetsstandard, krypterer reservasjonssystemet flybi benytter seg av informasjon ved hjelp av bransjestandarden Secure Sockets Layer-protokoll (SSL). Som konsekvens, kan reservasjoner kun utføres der kunder bruker Mozilla Firefox 1 og nyere, Internet Explorer 5.5 og nyere, eller en nettleser som støtter SSL. Bruk av SSL sørger for at all personlig informasjon, som eksempelvis ditt kredittkortnummer, krypteres når den sendes fra datamaskinen din til reservasjonssystemet flybmi benytter. Så snart informasjonen mottas, krypteres og behandles den på samme måte som en kredittkorttransaksjon via telefonen. Kredittkortnummeret ditt blir ikke ved noe tidspunkt lagret på vårt nettsted eller i vår Internett-database - dette sendes direkte tilbake til våre sikre servere, hvor det kun eksisterer som del av transaksjonsposten din.

All informasjon om reservasjoner på nettstedet vårt lagres på en sikker server. Så snart PIN-koden din har blitt angitt, krypteres alle dataene og det er ikke mulig for en ikke-autorisert bruker å få tilgang. De fleste nettlesere vil varsle deg når du har opprettet en sikker tilkobling. Hvis du ikke er sikker på dette, kan du benytte deg av hjelpeseksjonen i nettleseren din. Hvis ikke nettleseren din støtter SSL, anbefaler flybmi at du oppdaterer til den siste versjonen.


Direkte markedsføring og spesialtilbud

På ulike sider på nettstedet tilbyr vi deg å motta informasjon om produkter, promoteringer og spesialtilbud som vi tror kan være av interesse for deg. Informasjon som oppgis lagres på en sikker måte på vårt nettverk, og brukes hovedsakelig til å sende e-poster om spesialtilbud, nyheter og promoteringer direkte til deg. Du får også et valg om å skrive inn bestemte personlige opplysninger, som navn, e-postadresse osv. Denne bestemte informasjonen brukes til å forbedre våre tjenester og funksjonaliteten på nettsidene. Denne informasjonen kan deles med bedrifter tilknyttet British Midland Regional Ltd, eller med utvalgte markedsanalyseinstitutt som utfører undersøkelser på vegne av British Midland Regional Ltd.

Hvis du har registrert deg for markedsføringskommunikasjon på nettet, vil vi kommunisere med deg som en registrert kunde.

Du kan endre dine personlige opplysninger eller melde deg av vår e-postliste ved å kontakte nettstedsadministrasjonen: flybmi, Aberdeen Airport, Wellshead Drive, Dyce, Aberdeen AB21 7EU.


Lenker til andre nettsteder

flybmi sitt nettsted oppgir lenker til andre nettsteder for at det skal være enkelt for deg å orientere deg. flybmi ønsker imidlertid å gjøre deg oppmerksom på at disse nettstedene kan ha forskjellige sikkerhets- og personvernpolicyer som vi ikke har noen kontroll over. Vi tar ikke ansvar for noe informasjon som legges inn på disse nettstedene.


Bruk av informasjonskapsler

En informasjonskapsel er en liten EXE-fil eller TXT-fil som lagres på PC-en eller mobilenheten din. Den genereres av en webtjener og plasseres på maskinen din for fremtidig tilgang.

Bestemte flybmi-aktiviteter som annonsering og forskning innebærer bruk av informasjonskapsler. Dette betyr at flybmi kan sette sammen statistikker om brukere, informasjonsforespørsler, trafikkinformasjon og eventuelle annen relevant nettstedsinformasjon til viktige tredjeparter. flybmi vil imidlertid ikke oppgi noe informasjon av denne typen til noen tredjeparter som kan identifisere deg som en fysisk person.


Tollvesen og immigrasjonsmyndigheter

flybmi og andre flyselskaper er pålagt av nye lover introdusert i USA og andre land å gi myndigheter for grensekontroll tilgang til passasjerdata. I tråd med dette kan all informasjon vi lagrer om deg og dine reisearrangementer, legges frem for toll- og immigrasjonsmyndigheter samt politimyndigheter i alle land tilknyttet din reiserute.

I tillegg kreves det gjennom nye lover innført i USA og andre land at flybmi og andre flyselskaper henter inn visse obligatoriske passasjeropplysninger («Advance Passenger Information») - pass og tilknyttet informasjon - for alle passasjerer i forkant av reisen til eller fra disse landene.


Opphavsrett

Materiale med opphavsrett er å finne på nettstedet, som er vår eller vår lisensgivers eiendom. Ikke kopier noe på nettstedet uten å ha hentet inn skriftlig samtykke på e-post eller i brevform. Med unntak av der det eksplisitt er fastlagt på dette nettstedet, gir vi ikke løyve til at du publiserer, endrer, overfører eller på annet vis kopierer noe annet materiale på nettstedet, men du kan laste ned informasjon på nettstedet for ditt personlige bruk. Med mindre det ellers er uttrykkelig gitt tillatelse om det under lov om opphavsrett, vil ikke noe kopiering, redistribuering, nye overføringer, publiseringer eller kommersiell utnyttelse av det nedlastede materialet være tillatt uten vår uttrykkelige tillatelse, samt tillatelse fra eier av opphavsrett. Alle flybmi-merkevarelogoer på dette nettstedet er våre varemerker. Du skal ikke bruke dem uten vårt samtykke.


Kundeundersøkelse

Vi kan videresende dine opplysninger til utvalgte markedsanalyseinstitutt, utelukkende med det formål å gjennomføre forskning på vegne av flybmi. Denne forskningen er ment å hjelpe oss med å forbedre våre tjenester overfor kundene våre. Det vil ikke brukt noen personlige opplysninger til markedsføringsformål.


Flyselskap som er bannlyst i EU

I kjølvannet av EU-kommisjonen sin utarbeidede liste over flyselskaper som er underlagt et driftsforbud innen EU, er alle flyselskaper som opererer i EU påkrevd å gjøre passasjerer oppmerksomme på denne listen, på de respektive nettstedene. I henhold til denne formaliteten finner du en oppdatert liste og tilknyttet informasjon på nettstedet til EU-kommisjonen. Vi vil gjerne forsikre våre passasjerer om at publikasjonen av denne listen kun er en formalitet, og at ingen fraktavtaler inngått med oss vil involvere en flyvning med et selskap som befinner seg på denne listen.