Administrer reservasjonen

Hvis du har reservert på nettet, kan du angi detaljene det bes om ovenfor for å legge til bagasje og/eller velge seter.

På dette tidspunktet kan du ikke gjøre endringer for reservasjoner gjort på nettet. Hvis du har reservert flyvningene direkte med flybmi, kan du gjøre endringer ved å ringe vår kunderservice på 0330 333 7998.

Hvis du har reservert via en tredjepart, må du kontakte dem direkte for å gjøre endringer i reservasjonen din.


Trenger du fremdeles hjelp?

Vårt supportteam kan bistå deg.

Kontakt oss