Likelønn for kvinner og menn

Dette er flybmi sin første rapport om likelønn, som baserer seg på de nye britiske kravene for likelønn blant kjønnene for bedrifter med mer enn 250 ansatte.

Lønnsforskjellene hos flybmi er betydelig påvirket av lønningene og kjønnsprofilen blant våre pilot- og ingeniørteam, som utgjør 57 % av bemanningen.

I likhet med den øvrige flybransjen, domineres pilot- og ingeniøryrkene av menn, og deres lønninger er høye sammenlignet med andre grupper av ansatte hos flybmi.

Dette hever lønnsforskjellene mellom kjønnene hos flybmi.

GRUNNLØNN OG VARIABLE LØNNSSATSER HOS VÅRE KVINNELIGE PILOTER, VÅRT KABINPERSONALE OG VÅRE INGENIØRER, ER
100 %
Bekreftet som korrekt av Peter Simpson, daglig leder - 29. mars 2018
Merknader:
  • Betalingsdata for flybmi-ansatte for betalingsperioden inkludert 05. april 2017, som angitt av britiske bestemmelser.
  • Betalingsberegninger er basert på årsverkjustert total lønnsutbetaling pr. måned for april 2017, og inkluderer grunnlønn, godtgjørelser og lønnstrekk som enkelte ansatte kan velge gjennom flybmi sine lønnsutgifter, som eksempelvis individuelle pensjonsinnskudd.
  • Betalingsberegninger inkluderer ikke overtidsbetalinger eller andre tillegg.