Innsjekking

Du kan sjekke inn på nettet her, fra 48 timer og inntil 3 timer før flyet har avgang. Se instruksjonene under:

  1. Få tilgang til din booking ved å taste inn bestillingsreferanse og etternavn/fornavn.
  2. Klikk på den blå «sjekk inn på nett»-knappen, følg trinnene, og deretter skriver du ut boardingkortet eller sender det til mobilenheten din.
  3. Våre innsjekkingsskranker åpner 90 minutter før avgang, hvis du trenger å sjekke inn bagasje.

Hvis du flyr med bagasje, kan du sjekke inn bagasjen ved innsjekkingsskranken til flybmi senest 40 minutter før planlagt avgang. Det kan være forskjeller mellom de ulike flyplassene. For mer informasjon, se vår Informasjon om flyplasser.

Hvis flyet ditt går fra Frankfurt eller München, kan du levere bagasjen din ved skranken til Lufthansa - sjekk flyplassens informasjon for detaljer om bagasjelevering. I noen tilfeller vil du ikke kunne sjekke inn på nettet, og da må du sjekke inn på flyplassen.

MERK: Det er ditt ansvar som passasjer at du møter ved gaten tidsnok til å rekke ombordstigningen. Gaten kan, avhengig av flyplassen, stenge opptil 30 minutter før avgang, og du må sette av tid til å rekke gjennom sikkerhetssjekken og passkontrollen først.


Trenger du fremdeles hjelp?

Vårt supportteam kan bistå deg.

Kontakt oss